více informací
Obrázkový slovník pro afatiky byl vytvořen jako nezisková pomoc všem, kteří byli v důsledku
cévní mozkové příhody, nebo jiného poškození mozku, postiženi afásií, i těm, kteří jim pomáhají v návratu...

Grafická úprava a zpracování © Jaroslav Salač - DICK 2009
Odborná spolupráce Mgr. Kateřina Lísalová